AG Brokers Broker ubezpieczeń

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

 

Korzyści zawierania gwarancji ubezpieczeniowych:

  • potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego
  • możliwość uczestnictwa w kilku przetargach jednocześnie bez wymogu angażowania własnych środków finansowych
  • spełnienie warunków Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji
  • rozwój konkurencyjności firmy dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków