AG Brokers Broker ubezpieczeń

Gwarancje ubezpieczeniowe

W jakim celu zawiera się gwarancje ubezpieczeniowe?

Jej zawarcie ma na celu zabezpieczenie inwestora w razie jakiegoś niespodziewanego zdarzenia, które zostało zapisane we wskazanej umowie. Gwarancję ubezpieczeniową zawiera się w formie pisemnej na określoną sumę pieniędzy. Jest to umowa pomiędzy dwoma stronami – zakładem ubezpieczeń oraz beneficjentem, który na mocy umowy może zażądać jej zwrotu.

Wyróżnia się kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych – zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad lub usterek oraz zapłaty długu celnego. Pierwsza z nich dotyczy postępowań przetargowych, druga natomiast gwarantuje zwrot zaliczki w sytuacji, gdy umowa nie została wykonana. Trzecia polega na zabezpieczeniu poprawnej realizacji zawartej umowy, czwarta zobowiązuje wykonawcę do udzielenia rękojmi w rekompensacie za wady. Natomiast ostatnia z nich powstała z myślą o podmiotach gospodarczych, które swoje działania opierają na imporcie towarów z zagranicy. Klientów zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Korzyści zawierania gwarancji ubezpieczeniowych:

  • potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego
  • możliwość uczestnictwa w kilku przetargach jednocześnie bez wymogu angażowania własnych środków finansowych
  • spełnienie warunków Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji
  • rozwój konkurencyjności firmy dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków