AG Brokers Broker ubezpieczeń

Oferta

Prowadzona przez nas kancelaria brokerska oferuje Klientom obsługę w zakresie ubezpieczeń. Właśnie dlatego na naszej stronie internetowej znajdziecie różnorodne pakiety z tego zakresu. Należą do nich – ubezpieczenie NNW, na życie, ale też majątkowe oraz komunikacyjne. Szczegółowo opisana oferta ma na celu ułatwienie znalezienia odpowiedniej opcji, która pozwoli zabezpieczyć dobra majątkowe, a także zapewnić właściwy poziom życia rodzinie – w razie nagłego wypadku. Zainteresowanych Klientów zapraszamy do kontaktu, przeanalizujemy potrzeby i zaproponujemy korzystną ofertę.

Ubezpieczenie NNW – grupa otwarta

Pomyśl o swojej przyszłości i zadbaj o bliskich. Ubezpieczenie NNW dostępne jest w różnych wariantach, które zostały dopasowane do możliwości finansowych Klienta. Oferta ta kierowana jest do osób chcących zabezpieczyć się w razie nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków losowych. W zależności od rodzaju oferty Klient może otrzymać odszkodowanie, a także zwrot środków na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Należy pamiętać, że dostępność oferty zależna jest również od wieku osoby, która chce z niej skorzystać.

Ubezpieczenie na życie

Nagła śmierć lub trwałe inwalidztwo, to zdarzenia, które mogą przydarzyć się każdemu, dlatego warto pomyśleć o przyszłości. Dostępne w naszej ofercie ubezpieczenie na życie chroni korzystającego z niego Klienta w razie, któregoś z tego typu wypadków. W przypadku wystąpienia jednego z wymienionych zdarzeń, Klient lub jego bliscy otrzymają odszkodowanie w wysokości zależnej od sumy na jaką zawarta została umowa. Może zostać ona podpisana na rok, a po tym czasie, jeśli dana osoba z niej nie zrezygnuje, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny.

Ubezpieczenie majątkowe

Wiele nagłych i niespodziewanych zdarzeń oraz wypadków może w kilka chwil zupełnie zmienić życie każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić sobie i bliskim odpowiednią ochronę. Ubezpieczenie majątkowe obejmuje szeroki zakres usług – może dotyczyć ochrony mienia, które zostało zniszczone na wskutek działania ognia, huraganu, powodzi, eksplozji i wielu innych zdarzeń losowych. W naszej ofercie dostępny jest także wariant rekompensujący szkody w razie kradzieży, włamania, a także rabunku.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Gwarancje ubezpieczeniowe