AG Brokers Broker ubezpieczeń

Kontakt

AG Brokers
Ubezpieczenia
dla każdego

ul. Powstańców Śl. 116,
53-333 Wrocław

kom. +48 601 962 077
kom. +48 500 747 980

email: info@agbrokers.com.pl

NIP: 8991008253
REGON: 931616795

dział:

temat:

imię i nazwisko:

e-mail:

telefon kontaktowy:

treść:

Szanowni Państwo, informujemy, że firma „AG BROKERS TERESA PODGÓRSKA” działa zgodnie z przepisami RODO. Prywatność i bezpieczeństwo klientów są dla nas bardzo ważne i dlatego zachowujemy wysokie standardy ochrony Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną i złożenie do nas niezwłocznie, potwierdzenia zapoznania się z jej treścią, w formie wydruku papierowego osobiście albo za pośrednictwem poczty lub w postaci skanu tego dokumentu, za pomocą poczty elektronicznej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), AG BROKERS TERESA PODGÓRSKA informuje, iż

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AG BROKERS TERESA PODGÓRSKA, NIP:8991008253, REGON: 931616795 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Idzikowskiego 6/5, 54-129 Wrocław.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • 1) pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • 2) wypowiadanie zawartych umów ubezpieczenia,
  • 3) negocjacji warunków ubezpieczenia,
  • 4) doradztwa w wyborze firm ubezpieczeniowych,
  • 5) obsługi zawartych umów ubezpieczenia,
  • 6) reprezentowanie mocodawcy w postępowaniach w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych.
  • 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  • 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • 9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.